Welkom!

Delta Advies richt zich op het gebied van het arbeidsverzuim.
Vooral in situaties waarin door ziekte, ongeval of gebrek een disbalans is of dreigt te ontstaan heeft Delta Advies de expertise in huis om een bijdrage aan oplossingen te leveren. Dit gebeurt vanuit het beroep van de arbeidsdeskundige, de specialist op het gebied van belasting-belastbaarheid.

De kracht van Delta Advies ligt in een snelle en heldere analyse van de situatie en de factoren die daartoe hebben geleid, een duidelijk oordeel in situaties waar hierom gevraagd wordt (bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid) en een concrete visie omtrent mogelijkheden tot verandering. Delta Advies zal daarbij altijd helder maken welke verantwoordelijkheden alle betrokken partijen in dit proces hebben. Dit gebeurt vanuit de visie dat het behalen van resultaat altijd het gevolg is (moet zijn) van het samenwerken van de betrokken partijen.

Delta Advies werkt op het terrein van de driehoek Mens, Werk en Inkomen.
Bij Delta Advies wordt hierbij niet alleen gekeken naar de mens als individu, met zijn of haar problemen/beperkingen die de disbalans hebben veroorzaakt of dreigen te veroorzaken, maar wordt gekeken naar alle factoren die een rol (kunnen) spelen, omdat de mens altijd onderdeel is van een systeem waarin bijvoorbeeld ook de organisatie waarin wordt gewerkt, partner, kinderen, sociale omgeving etc. een rol spelen.

 

 

 

grafiek