Arbodiensten
Arbodiensten beschikken vaak over de bekende disciplines: casemanagers, bedrijfsartsen en arbeid- en organisatiekundigen. Arbeidsdeskundigen zijn echter nog in lang niet alle gevallen betrokken bij (langdurig) verzuim.
In de praktijk heeft de arbeidskundige inzet en inbreng zijn nut bewezen.

Delta Advies kan in opdracht van Arbodiensten onderzoeken uitvoeren in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en alle betrokken partijen adviseren welke vervolgstappen in het proces nodig zijn.
Ook kan Delta Advies in opdracht van Arbodiensten individuele werknemers begeleiden/coachen in een re-integratietraject (met name 1e spoor) en ondernemingen op het gebied van verzuimbeleid analyseren en adviseren.