Werknemers
Werknemers die arbeidsongeschikt zijn geworden en dit langdurig dreigen te blijven kunnen in dit proces met allerlei vragen en problemen geconfronteerd worden.
 hoelang kan er gewacht worden op een mogelijk herstel van de ziekte;
 wanneer en welke passende arbeid mag er door de werkgever aangeboden worden en wat zijn in deze situatie mijn rechten en plichten;
 hoe zit de rol en positie van de bedrijfsarts precies in elkaar;
 hoe kan in bij een conflict met mijn werkgever op een goede manier dit proces afsluiten.

Delta Advies zorgt in individuele situaties voor een helder advies hoe werkgever en werknemer verder moeten in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, welke mogelijkheden er zijn en welke verantwoordelijkheden de partijen hebben in dit proces.