Overigen
Delta Advies kan voor derden, bijvoorbeeld zelfstandige arbeidskundige adviesbureaus, arbeidskundige onderzoeken verrichten met name op het terrein van de individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en Wet Verbetering Poortwachter.