Verzekeraars
In het kader van individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden door verzekeraars acceptatieonderzoeken uitgevoerd en in geval van schademeldingen, arbeidskundige onderzoeken gericht op schadelastbeheersing.

Delta Advies kan acceptatieonderzoeken en arbeidskundige onderzoeken gericht op schadelastbeheersing verrichten, op basis van jarenlang opgedane ervaring in de verzekeringsbranche bij een toonaangevende arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. Daarbij is het uitgangspunt een visie op de huidige situatie met de daarbij behorende mate van arbeidsongeschiktheid, maar veel belangrijker, een visie naar de toekomst toe. Hoe en op welke termijn kan de situatie zodanig veranderd worden dat er voor alle partijen ‘winst’ behaald wordt.